بله، باید توجه داشت که برخی از جملات هرچقدر هم که سعی کنید متفاوت بنویسید با سایر مقالات مشابه در خواهند آمد؛ این اتفاق به خصوص در مورد نگارش شیوه اجرای طرح مقالات بسیار رخ می دهد. به عنوان مثال شیوه اجرای آنالیز آماری در خیلی از مقالات مشابه می باشد، و نویسنده هرچقدر هم که سعی داشته باشد متفاوت بنویسد اینکار امکان پذیر نمی باشد. یا مثلا این جمله که “این طرح تحقیقاتی توسط کمیته اخلاق دانشگاه مورد تایید قرار گرفته است” نیز از جملات پر تکرار در مقالات است که قابل تغییر نیز نمی باشد. لذا نوع جمله ای که توسط نرم افزار های مشابهت یاب به عنوان تقلب علمی شناخته می شود نیز در تعیین اینکه واقعا این جمله سرقت ادبی محسوب می شود یا خیر اهمیت دارد.

با این حال توجه نمایید که این قانون در مورد جملات نگارش شده در قسمت مقدمه، بحث و نتیجه گیری، و بعضا نتایج یک مقاله صدق نمی کند و در صورتی که قسمت از متن این قسمت های توسط نرم افزار های مشابهت یاب مشکوک به سرقت ادبی شناخته شوند، می بایست حتما نویسنده به بازنویسی این جملات و رفرنس دهی مناسب به آن ها نهایت دقت را به عمل آورد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!