شرایط ارسال و گزارش گیری از متون

تعداد لغت قابل بررسی در هر نوبت ارسال چقدر می باشد؟

شما می توانید تا حداکثر400 صفحه فایل برای ما ارسال کنید منوط بر اینکه حجم این فایل ها از 40 مگابایت بیشتر نباشد و همچنین فایل های متن خام نیز از 2 مگابایت تجاوز ننماید.

با این حال، هزینه اعلام شده (50 هزارتومان) به ازای یک عنوان مقاله با میانگین تعداد لغتی 1500-6000 برآورد شده است. در مواردی خاص، هزینه نهایی پس از ثبت فایل در سامانه ثبت سفارش برآورد و در کوتاه ترین زمان به شما اعلام می شود. برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه هزینه ها مراجعه نمایید.

انواع فایل های مورد قبول کدامند؟

MS Word، Word XML، WordPerfect، PostScript، PDF، HTML، RTF، HWP، OpenOffice (ODT) و متن ساده.

برای ثبت مقاله خود جهت بررسی تقلب علمی توسط نرم افزار آیتنتیکیت چی مسیری را باید طی کنم؟

جهت ثبت مقاله خود در سامانه ما جهت بررسی تقلب علمی توسط نرم افزار Ithenticate، بر روی این لینک کلیک فرمایید. پس از واریز وجه، طی کمتر از یک ساعت، گزارش درصد مشابهت مقاله شما با متون دیگر، توسط نرم افزار Ithenticate به صورت ایمیلی/ و یا آنلاین در صفحه شخصی شما ارسال خواهد شد.

چه مدت باید صبر کرد تا نتایج آماده شوند؟

تمام نتایج در کمتر از یک ساعت و معمولا طی 15 دقیقه اول، با توجه به طول نسخۀ ارسالی تحویل داده می شوند.

چگونه می توان از آماده شدن نتایج آگاه شد؟

به محض آماده شدن گزارش نرم افزار، این موضوع را به صورت ایمیلی/ یا به صورت آنلاین در صفحه شخصی، به اطلاع شما خواهیم رساند.

چگونه نتایج را مشاهده کنم؟

به محض آماده شدن گزارش نرم افزار، این موضوع را به صورت ایمیلی/ یا به صورت آنلاین در صفحه شخصی، به اطلاع شما خواهیم رساند.

چند بار می توان یک مقاله را برای بررسی سرقت ادبی ارسال کرد؟

پس از اینکه شما مقالۀ خود را یک بار ارسال نمودید، این امکان وجود دارد که به صورت نامحدود، پس از رفع موارد مشابهت نگارشی، و برای حصول اطمینان از رفع تشابه نگارشی، مجددا آن را برای ما ارسال کنید. در این حال اگر مقالۀ بازنگری شدۀ شما به طور قابل ملاحظه ای متفاوت از نسخۀ ارسالی اولیه نباشد، تنها 50% مبلغ اولیه را جهت بررسی مجدد پرداخت می نمایید.

error: Content is protected !!