عوامل موثر در پلاجیاریزم

مقدار کپی برداری

آیا مقدار مطلب کپی برداری شده در وقوع سرقت ادبی مهم است؟

"وسعت و میزان کلمات کپی شده از تمام یک مقاله به طور کامل، چند پاراگراف، یک پاراگراف و در نهایت چند جمله و کلمه متغیر است. شباهت اتفاقی چند کلمه در هر مقاله ای ممکن است اتفاق بیفتد و همواره نشانه سرقت علمی نیست، به همین علت اکثر نرم افزارهای تشخیص سرقت علمی وقتی یک رشته از کلمات را در یک جمله مشابه منابع دیگر بیابند احتمال سرقت را مطرح میکنند. اما بسیاری از جملات مانند "پی کمتر از پنج صدم به عنوان معنی داری آماری در نظر گرفته شد" بسیار تکراری و کلیشه ای هستند و محال است بتوان آنها را به نحو دیگری نوشت. به همین علت علاوه بر وسعت کپی برداری، موارد دیگری هم برای تشخیص سرقت علمی باید مورد نظر باشد" (دکتر رامین صادقی)

با این حال باید توجه داشت که مقدار مطلب کپی برداری شده در تعیین اینکه آیا یک نفر مرتکب جرم سرقت ادبی شده است یا خیر تاثیری ندارد. اگر حتی بخش کوچکی از یک اثر سرقت ادبی باشد، کل آن اثر به عنوان سرقت ادبی و نویسنده ی آن به عنوان ناقض قانون کپی رایت محسوب میگردند. با این حال، مقدار مطلب کپی برداری شده در شدت مجازات در نظر گرفته شده برای فرد مجرم تاثیر دارد. با این حال، جریمه اثری که تقریبا به طور کامل سرقت ادبی است قطعا بیشتر از اثری است که تنها قسمت کوچکی از آن کپی برداری شده است.

با این حال، حتی با در نظر گرفتن جملاتی که تکراری ننوشتن آن ها غیر قابل اجتناب است، مقاله شما نباید بیش از حدود 15% با سایر متون مشابهت داشته باشد.

ترتیب کلمات

آیا اگر کلمات و ترتیب آنها را تغییر دهیم، باز هم باید به منبع متنی که از آن استفاده کرده ایم رفرنس دهیم؟

تغییر کلمات منبع اصلی به تنهایی برای جلوگیری از متهم شدن به سرقت ادبی کافی نیست. قانون کپی رایت علاوه بر کلمات شامل ایده ها هم میشود پس برای استفاده از ایده های دیگران  هم باید به منبع آنها رفرنس دهیم.

رفرنس دهی

اگر به منبع یک مطلب استناد کنیم، آیا ممکن است باز هم متهم به سرقت ادبی شویم؟

در صورت استناد درست و منطبق با قوانین، میتوانیم ایده ها و یا عبارات منابع دیگر را براحتی استفاده کنیم. ولی باید به طور کل مراقب باشیم که از این امکان سوءاستفاده نکنیم، مثلاً اگر فردی عمده­ی اثر خود را مستند به کلمات یا ایده های شخص دیگری بکند باز هم ممکن است به سرقت ادبی متهم شود. همچنین، اگر فردی کلمات یک منبع استناد شده را با تغییرات کم و بدون استفاده از علامت نقل قول (quotation marks) استفاده کند، باز هم ممکن است به سرقت ادبی متهم شود.

نیت نویسندگان

آیا نیت و قصد فرد در میزان جریمه (مجازات) سرقت ادبی اهمیت دارد؟

ندانستن قانون هیچگاه فرد را از مسئولیت در برابر آن مبرا نمیکند. بنابراین حتی اگر فردی متوجه نبوده که در حال ارتکاب سرقت ادبی است، ممکن است باز هم گناهکار شناخته شود. با این حال، مجازات های نقض عمدی کپی رایت یا سرقت ادبی عمدی و نقض ناخودآگاه یا سرقت ادبی تصادفی متفاوت هستند. دادگاه این موارد را با توجه به سنجه ای که حسن نیت خوانده میشود تمایز میدهد. پس اگر متهم بتواند بر اساس مقدار مطلب استفاده شده و نوع  گنجاندن آن را در کار ، نشان دهد که به طور منطقی اعتقاد داشته است که خلافی مرتکب نمیشود (یعنی در زمان نگاشت اعتقاد داشته که بکار گیری مطلب منبع شمل قانون استفاده منصفانه fair use law  است)، مجازات او احتمالاً به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد یافت.

اگر فردی اثری بنویسد که قبلاً نوشته شده ولی ادعا کند که از آن اطلاع نداشته است، آیا باز هم ممکن است به سرقت ادبی متهم شود؟

ممکن است فرد اثری بنویسد که قبلاً شخص دیگری در همان موضوع کار کرده باشد، ولی اینکه دو فرد دقیقا یک ایده را با یک شیوه بیان کنند واقعاً غیر محتمل است. بسیار بعید است که فردی به سرقت ادبی از یک منبع که اصلاً آن را مطالعه نکرده باشد متهم شود. با این حال نویسندگان باید مراقب باشند که "به طور تصادفی یا ناخودآگاه" از منابعی که خوانده و فراموش کرده اند سرقت ادبی نکنند.  به این ترتیب اگر اثر فردی شامل مطالب و یا ایده های منبعی باشد که "به هر دلیلی" به آن به درستی استناد نشده باشد، آن فرد متهم به جرم سرقت ادبی میشود.

قانون پلاجیاریزم

آیا می توان یک قانون کلی برای اینکه چه نوشته ای حتما سرقت ادبی محسوب می شود، در نظر داشت؟

شاید به صراحت نتوان قانونی برای اینکه چه جمله ای حتما سرقت ادبی محسوب می شود وضع کرد، زیرا همانطور که پیشتر توضیح داده شد، میزان کپی برداری، نوع جملات کپی برداری شده، میزان اثر بخشی جمله کپی برداری شده در متن، نحوه رفرنس دهی و استفاده از " " همگی در تعیین وضعیت سرقت ادبی متن موثر اند، با این حال بر اساس توصیه های کمیته جهانی اخلاق نشر، کپی کلمه به کلمه حدود صد کلمه، با یا بدون ذکر منبع سرقت علمی محسوب می شود.

error: Content is protected !!