نحوه تشخیص پلاجیاریزم

در شرایط امروزی، محققین دو انتخاب کلی را جهت بررسی متون خود از نظر پلاجیاریزم پیش رو دارند. اول اینکه، مقالات خود را به سایت های آنلاین و رایگان پسپارند، و دوم اینکه با پرداخت هزینه، اقدام به بررسی پلاجیاریزم از طریق مجموعه ی معتبری چون Ithenticate نمایند.

وبسایت های رایگان


معایب و محدودیت ها

آیا می توان برای چک سرقت ادبی علمی از وبسایت های آنلاین و رایگان استفاده کنم؟

چند محدودیت جدی برای سایت های رایگان وجود دارد که استفاده از آن ها را توسط محققین با تردید روبرو کرده:

 • عدم توانایی جستجو در متن مقالات تمام ناشران به خصوص انتشارات مهم و برجسته همچون الزویر، اشپرینگر، و ...
 • محدود بودن جستجو به متون آنلاین رایگان (معمولا محدود به خلاصه مقالات می باشد)
 • محدودیت در تعداد لغت قابل جستجو
 • غیر تخصصی بودن جستجوها با توجه به محتوای متون
 • وجود صفحات تبلیغاتی بسیار در سایت ها
 • و محدودیت های زیر نیز در بسیاری از موارد دیده می شوند:
 • عدم توانایی در نشان دادن منابع مربوط به جملات مرتکب پلاجیاریزم
 • احتمال ذخیره سازی متون مقالات بر روی سرور های خود و احتمال سوء استفاده در برخی مواقع
 • عدم توانایی تولید محتوای قابل پرینت در قالب یک خروجی در اکثر سایت ها
 • باز شدن همزمان صفحات جانک تبلیغاتی بسیار با فشار دادن کلمه Search!
 • عدم گزارش دقیق میزان تشابه متن با متون موجود در اکثر سایت ها
error: Content is protected !!