نمونه ای از گزارش های تحویلی

در این قسمت، مروری سریع خواهیم داشت بر آنچه که برای شما به عنوان گزارش آیتنتیکیت توسط گروه خانه پژوهش ارسال می شود.

ما برای شما گزارش ها را در قالب فایل پی دی اف (pdf) ارسال می کنیم. هر گزارش ارسالی شامل 3 قسمت اصلی می باشد.

1.کاور پیج (که صفحه اول هر پی دی اف ارسالی را شامل می شود)

در این صفحه عنوان فایل ارسالی شما و نام سفارش دهنده اثر درج می شود؛ به عنوان مثال در نمونه بارگزاری شده در تصویر روبرو عنوان فایل ارسالی: Sample Report و نام سفارش دهنده اثر: Research Home Group درج شده است.

۱

2.محتوای اصلی (که از صفحه 2 تا صفحه نامحدود بسته به مقدار مطلب شما ادامه خواهد داشت)

در این صفحات، هر قسمت از متن اصلی ارسالی شما، در صورتی که توسط نرم افزار iThenitcate مشکوک به سرقت ادبی/علمی شناخته شود، با یک رنگ به خصوص هایلایت و شماره گزاری خواهد شد. توضیح اینکه،هر رنگ و هر شماره، نماینده یک رفرنس به خصوص است که در قسمت سوم گزارش ارسالی قابل مشاهده است)

۲

3.گزارش درصد تشابهات/ اعلام رفرنس ها

در این صفحات که شروع ان با درج یک درصد بزرگ مطابق شکل می باشد، شما می توانید به درصد تشابه کلی متن شما با متون جستجو شده توسط iThenticate دست یابید. همچنین، در این صفحه، رفرنس خطوط هایلایت شده بر اساس رنگ یا شماره مشخص شده اعلام شده اند و شما می تواند به تعداد لغت و میزان درصدی که از هر رفرنس استفاده شده است نیز دسترسی داشته باشد.

۳

error: Content is protected !!